E - WARS
( early Warning System and Mapping Dengue Haemorrhagic Fever ) Sistem Peringatan Dini dan Pemetaan Demam Berdarah Dengue